Regionen nyhetsbevakar sin egen verksamhet?

Interpellation till berört regionråd
Angående ny bevakning av verksamheten och styrningen inom vår region

Via nyhetsmedia har vi fått information om den nya informationsavdelningen inom vår nystartade region. Det har framkommit att denna är bemannad med 21 personer och att dessa har till uppgift att bevaka verksamheter för att kunna informera medarbetare och allmänhet om vad som sker inom Regionen. Ytligt sett låter detta mycket bra: öppet och bra arbetssätt – man informerar om vad man gör.
En hel del frågetecken reser sig dock tämligen omedelbart vid närmare eftertanke. En organisation som bevakar sig själv? Läs mer

Var finns Sveriges Socialminister?

Insänt

”Sverige är i stort behov av en socialminister” säger allt fler röster i Sverige, nu senast Akademikerförbundet SSR, genom Heike Erkers m fl. Det råder alltså en stor besvikelse över regeringens låga välfärdsambitioner. Läs mer