Ansök om Fair trade certifiering

Motion angående fair-trade certifiering.

Det blir alltmer uppenbart att vi alla har ett ansvar för miljö och människor I hela världen. Vårt agerande vid köp och levnadsvanor påverkar långt utanför vårt län och vårt land. Läs mer

Hur tillvaratas de dövas behov i vården?

Interpellation

till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Hannah-Karin Linck
Hur tillvaratas de dövas behov i vården?

Det finns ca 10 000 döva och ca 1 miljon hörselskadade i hela landet. Bland de äldre döva har 9 av 10 vuxit upp språklösa eftersom deras föräldrar inte behärskat teckenspråket. Läs mer

Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

Insänt

Stängda vårdplatser, långa väntetider, orimliga krav på kvarvarande personal och ökande sjukskrivningar. Detta är konsekvenser av att allt fler sjuksköterskor väljer att lämna den svenska vården. Många väljer Norge där både löner och arbetsvillkor är bättre. Andra överger vården helt och går till andra yrken. Läs mer