Vår lilla region blir kanske en parentes

Insänt

När vår region bildades blev det av den storstilade tanken med storregion inget. Vi siktade mot ”storebröder” som inte ville ha oss. Så plåstrade vi om såren och regionen ärvde länsgränserna. Vi försöker som bäst att radera ut ordet ”landsting” för att känna att vi fått något nytt och bättre. Läs mer

Ansök om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner

Motion

Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom)

Sveriges Ekokommuner (Sekom), ideell förening, bildades 1995 och har idag 97 anslutna medlemmar. Sekom utgör ett nätverk för kommuner, landsting och regioner med ambitioner att verka för en hållbar utveckling där ekosystemet utgör basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Läs mer

Angående Regionbildning

Fråga

till vederbörande Regionråd
Angående Regionbildning

Det har kommit klara signaler från vår nuvarande regering att man till nästa mandatperiod kommer att införa storregioner över hela landet. Alliansregeringen hade samma ambitioner men man lät där ”frivilligheten” få råda för de olika landsändarna.
Vi vet alla att det för vår del innebar att den ena tänkbara partnern efter den andra på olika sätt försvann från arenan och vi bildade region av vårt eget län. Läs mer