Varför mår barn dåligt som har det så bra?

Kristdemokraternas  förslag till budget  2016 och plan 2017-2018

Materiellt har de flesta barn och unga aldrig haft det så bra som idag. I internationell jämförelse har Sverige en fantastisk barn- och familjepolitik. Vår föräldrapenning är generös, barnomsorgen lättillgänglig och Sverige var första landet i världen att förbjuda barnaga.

Men trots all materiell standard och utvecklad välfärd är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro, vardag för alltför många ungdomar. Antalet barn och unga som använder antidepressiva läkemedel har ökat med mer än 30 procent på bara några år. Antalet självmord har generellt minskat. Trots detta har självmordsförsöken bland unga ökat med 40 procent under 2000-talet.

Läs mer

Introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor.

Motion

Inför ett introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor.

Problembild
225 000 personer behöver rekryteras till vård- och omsorgssektorn fram till 2023, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det krävs kraftfulla insatser för att få fler unga att välja dessa yrken och stanna kvar ett helt yrkesliv. Läs mer

Uppsala avvecklar divisionsorganisationen

Fråga

Till Regionstyrelsens ordförande Eva Tjernström

Kommer Region Gävleborg att följa förändringsarbetet i Uppsala län?

Att ta intryck från andra genom en omvärldsbevakning är avgörande för en god utveckling. Det finns inget självändamål med att alla landsting/regioner bara skall lära av egna framgångar och misstag. Läs mer