Inför psykiatriska ungdomsteam

Motion

Inför psykiatriska ungdomsteam i Region Gävleborg

Enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport fortsätter den psykiska ohälsan bland barn att öka. Rapporten visar att antalet barn och unga mellan 7 – 24 år som krävde slutenvården för psykisk sjukdom år 2011 var så många som 11 676 personer. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och inte minst en stor utmaning för den psykiatriska vården. Läs mer

Socialdemokraterna far med falsk marknadsföring

Insänt

Inför valet lovade Socialdemokraterna att satsa en miljard kronor till mer personal inom äldreomsorgen, ett löfte som säkert gick hem hos många äldre väljare. När vårbudgeten lades gjorde regeringen stort nummer av sin miljardsatsning. Däremot talar de ogärna om att deras miljard till 94 %, är pengar som de plockar bort från äldreomsorgen. Den utlovade miljarden krympte alltså till 60 miljoner.

Läs mer

Har även Folktandvården i Gävleborg blivit ertappad för fusk?

Interpellation

Till Folktandvårdens styrelseordförande Barry Gustavsson

I programmet Kalla fakta den 26 maj avslöjades att tandläkare genom att ställa falska diagnoser genomfört onödiga åtgärder eller tagit betalt för åtgärder som inte genomförts.
De har alltså tagit för mycket betalt av sina patienter och fått för mycket i ersättning från Försäkringskassan. Läs mer