Organisationsförändringen i Uppsala kan påverka även Region Gävleborg

Interpellation 

till regionrådet Tommy Berger 

Vid Regionfullmäktigemöte i juni ställde jag en fråga utifrån att man i Uppsala län den 1 maj ändrade sin organisation och lämnar divisionsorganisationen bakom sig. Svaret på frågan jag ställde i RF i juni: ”Är du beredd att med inspiration från Uppsalas exempel se över divisionsorganisationen i Gävleborgs län?” blev ett kortfattat ”Nej” från Tommy Berger.
För att ge regionledningen chans till lite mer reflektion i denna viktiga fråga återkommer jag nu med samma frågeställning i form av en interpellation. Läs mer

Livshjälp i stället för dödshjälp

Insänt

Inte helt oväntat fick vårt inlägg i Hälsingetidningarna, om att sjukvården skall hjälpa människor att leva – inte att dö, vissa läsare att reagera och då inte minst personer som tagit som sin livsuppgift att lobba för att assisterade självmord skall legaliseras. Läs mer