Mjölkböndernas problem ignoreras

Insänt

Betande kor

Sverige är inne i en djup mjölkkris. Trots Miljöpartiets ambitioner om ökad livsmedelsproduktion verkar regeringen inte ta djurböndernas problem på allvar. De pratar gärna om vilket mervärde svenska livsmedel har i konkurrensen. Men problemet är inte att svenska varor inte är konkurrenskraftiga, det handlar om att det är orimliga konkurrensvillkor. Läs mer

Reglerad vidareutbildning för personal

Interpellation

Till regionrådet Eva Tjernström

Kontinuerlig vidareutbildning för personal är nödvändig i all sjukvårdsverksamhet. För att reglera möjligheten till utbildning har olika direktiv kommit på senare tid. EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv trädde i kraft 2014. Den innebär att frågan om fortbildning inte längre är en fråga enbart mellan parterna utan har blivit en regeringsangelägenhet.

Läs mer

På samhällets skuggsida utan rätt betalkort

Insänt

Livslång skuldsättning med anmärkning hos Kronofogden på grund av skilsmässa, företagande, långvarig sjukdom eller arbetslöshet etc, kan drabba i stort sett vem som helst, men få pratar om det. De så kallade evighetsgäldenärerna har blivit allt fler, och räknas till över hundratusen personer. Läs mer