Vägrad behandling

Interpellation

Till regionrådet och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Hannah-Karin Linck

Inom vår regionvård har vi patienter med svåra ryggproblem som hitintills haft stor nytta av behandlingar genom s.k. nervblockad. En behandling brukar, enligt uppgift från patient, ge en betydande lindring under sex till åtta månader. Behandlingen har utförts av inresta ortopedkirurger. Läs mer

Försvåra inte för hjälpinsatser

Under den senaste tiden har vi alla sett fasansfulla bilder från den flyktingkatastrof där människor flyr undan krig och förtryck. Men vi har också sett ett stort och växande engagemang. Många vill hjälpa. Enskildas och civilsamhällets beundransvärda insatser kompletterar det som det offentliga Sverige och EU-länderna måste göra. Det ska därför uppmuntras och stärkas. Läs mer

Arbetsgivarens ansvar för medarbetare fängslad i annat land

fikrumaru1-br_2

Interpellation

Till vederbörande regionråd

Den vid medicinkliniken anställde hjärtläkaren Fikru Maru har, när vi har regionfullmäktigemöte i september, suttit häktad utan rättegång i 864 dagar – mycket nära dubbelt så länge som journalisterna Martin Schibbye och Johan Person som i sin bok 438 dagar ingående har beskrivit vidriga förhållanden i fängelset. I det fängelset genomlider Fikru Maru sina dagar. Läs mer