Hur fungerar missbruks- och beroendevården inom Region Gävleborg?

Eva-Mai Mineur

Interpellation

Till regionrådet och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hannah Karin Linck

Sedan år 2007 finns nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. En preliminär revision gjordes och presenterades i mars 2014.

Inom Region Gävleborg utarbetades i slutet av 2012 dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter beträffande missbruks- och beroendevården i Gävleborg”. Detta med syfte att förtydliga det gemensamma åtagandet, klargöra ambitionsnivån samt ge vägledning för bästa möjliga arbete utifrån hänsyn till den enskilde, kunskapsläget och andra verksamhetsförändringar. Läs mer