Hur många utländska läkare har fått praktikplats

Fråga

till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

För tre år sedan (121003) bifölls en motion om praktikplats/auskultationsplatser för läkare med utländsk examen. Auskultationsplatser och praktikplatser var redan då inget nytt – under minst 15 år hade detta varit krav från Socialstyrelsen för läkare med utomeuropeisk examen att komma vidare i sin karriär till svenskt examensbevis. Läs mer

Kultur till asylsökande

Motion

Europa upplever nu den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Att de flyktingar, som efter obegripliga fasor i sitt hemland och under flyktvägen till vårt land, skall få ett generöst och värdigt mottagande och inte minst känna sig välkomna är en uppfattning som vi kristdemokrater delar med de flesta övriga partier regionfullmäktige. Läs mer