Upp till bevis, kulturministern!

Insänt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ger i Dagens Nyheter (18/12) sig själv betyg 7 på en 10-gradig skala för sitt arbete under 2015. Att ha ett gott självförtroende är naturligtvis inte fel men att blåsa upp sin egen betydelse är knappast klädsamt. Tyvärr kan vi inte ge henne högre betyg än 3. Läs mer