Kommunikation i fullmäktige

Interpellation till vederbörande regionråd angående kommunikation i fullmäktige

Den 17 november hade vi förtroendevalda en intressant utbildning med Sven-Olov Larsson som handlade om svårigheten att kommunicera. Budskapet var hur man kommunicerar eller brister i kommunikationen med medborgare p.g.a. att man inte hittar vägarna/inte förmår lyssna in. Teorierna går också att föra över till vår kommunikation mellan olika partier i fullmäktige. I första hand gäller det kommunikation mellan partier som sitter i majoritet respektive opposition.
Läs mer

Gratis kollektivtrafik för asylsökande

Interpellation angående gratis kollektivtrafik för asylsökanden.

I juni 2015 skrev jag en motion angående gratis kollektivtrafik för asylsökande människor inom den kommun man placerats i. Motionen ”ansågs besvarad” med rekommendation till X-trafik att tillsammans med Migrationsverket finna en lösning i motionens anda. Läs mer

Erkännande av folkmord måste följas av handling

Insänt

EU-parlamentet har nu satt ner foten och med bred majoritet slagit fast att det som sker i IS-kontrollerade områden är folkmord och ett brott mot mänskligheten. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord och det är oerhört viktigt ur många olika aspekter, inte minst ur offrens och alla de drabbades perspektiv. Kristdemokraten Lars Adaktussons initiativ till resolutionen och enträgna arbete att få den antagen gav till slut resultat. Läs mer

Bättre stöd i skolan med fler speciallärare

Insänt

Många barn halkar efter i skolan och allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många gånger beror det på att rätt stöd helt uteblivit eller att det satts in alldeles för sent. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar vilket kräver att det finns lärare med rätt kompetens. Läs mer