Personalens bemötande

Interpellation

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

I Kristdemokraternas Valplattform inför valet 2014 satte vi upp en hel del visioner och mål.

Några har med personalens kunnande och omvärldsorientering att göra och hur det påverkar bemötandet av olika människor. Jag skulle vilja fråga hur långt vi inom vår Region har nått i nedanstående visioner: Läs mer

Företagsutveckling i regionen

Interpellation 

Till regionrådet Eva Lindberg

Hur får vi fart på företagandet på landsbygden?

Levande företag är en av förutsättningarna för att barnfamiljer, ungdomar, kvinnor och nyanlända ska vilja bosätta sig och verka på vår landsbygd. Vid samtal med företagare och tjänstemän i regionen framkom att jordmånen för särskilt privata företag lämnade en del övrigt att önska, utom vad gäller gymnasieskolans ungdomsföretag som verkligen stöttas och coachas på bästa sätt. Några ungdomar driver även sina företag vidare efter skolan, men detta gäller endast några få. De flesta flyttar med sina företag eller för att söka anställning.

Läs mer

Förändringar för missbruksvården inom Region Gävleborg

Motion till regionfullmäktige

Vid samtal med verksamhetschefer samt övrig personal inom regionens missbruksvård framkom önskemål på vissa förbättringar. Dessa förslag har arbetats fram i speciella arbetsgrupper.
Små kommuner kan omöjligt uppfylla kriterierna i de nationella riktlinjerna angående missbruksvården, dels vad gäller utbudet av behandlingsformer liksom även utifrån att ekonomiska förutsättningar saknas. Därför föreslår man centrerade avgiftningsplatser i regionens regi. Läs mer