Inför vårdserviceteam för bättre vård

För många som arbetar inom vården är idag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård, men måste allt för ofta lägga för mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja. Läs mer

Vitsippsakademin startar 28 april

Vad vill Kristdemokraterna och vad står de för?

Du som är nyfiken på vad Kristdemokratisk grundideologi och politik är välkommen till Vitsippsakademin.

Du kanske är ny medlem i partiet. Du kanske funderar på att engagera dig som förtroendevald hos Kristdemokraterna. Du har kanske redan ett kommun- eller regionuppdrag åt KD men vill ha mer på fötterna i ditt arbete eller du är kanske bara nyfiken på partiet och vill lära känna Kristdemokraterna innan du bestämmer dig för om KD är något för dig eller inte. Läs mer