Budget 2017-2019 för region Gävleborg

Tilliten mellan människor är en av Sveriges stora tillgångar. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna.  I tillitens ställe kommer ängslan. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Men Kristdemokraterna vill bryta denna spiral av rädsla. Vi är modiga nog att presentera kraftfulla reformförslag.

KD Budget- och plan.förutsättn. 2017 -2019 maj 24

Läs mer