Interpellation angående folkhälsofrågor

Interpellation
till Regionråd Jan Lahenkorva

Angående folkhälsofrågor

I den budget som Majoritetspartierna presenterat inför Regionfullmäktige den 15-16 juni har man dragit in folkhälsopengar till kommunerna vilket sannolikt kommer medföra försvårade omständigheter i kommunernas folkhälsoarbete. Läs mer

Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

Motion till regionfullmäktige

Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

Läs mer