Vi behöver protestera mot det perfekta

Varför är vi så många kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa? Det är en fråga jag funderat på i många år och som politiker lyft i olika sammanhang. Vi vet att ca 40% av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Varför? Hur lever vi? Hur ser vi på livet? Stress? Läs mer

Fråga angående hjärtläkaren Fikru Maru

Till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

I november 2015 fick Du ett personligt brev från hjärtläkaren Fikru Maru, häktad i Etiopien sedan i maj 2013 – idag 1203 dagar. Du uttalade vid mottagande av brevet att Du skulle ta brevet till statsminister Stefan Löfven och att Du hade för avsikt att göra det vid ett personligt möte med statsministern. Läs mer

Motion Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

Motion till Region Gävleborg

Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

Läs mer