Digitalisering-ny teknik i vården

Interpellation

Till Hanna-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Digitalisering – ny teknik i vården

Digitaliseringen är på framfart och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Välfärden utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och leder till ”en smartare välfärd”. Välfärden kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, bli mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för patienter och vårdarbetare. Läs mer