”Det ska va gött å leva”…

I dag / 13 dec 2016 / kommer Socialstyrelsen ut med en rapport gällande vård vid livets slutskede / palliativ vård /. Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister i Sverige. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Läs mer