Tänk om Gävleborg

Synskadades Riksförbund – SRF Gävleborg – har under lång tid, mer än 15 år, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C ) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, dvs att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel.  Läs mer