Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi Kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig. Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t ex att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag. Läs mer

Dagens pensionssystem ovärdigt ett välfärdsland som Sverige

Siffror från EU-kommissionens statistikorgan Eurostat visar att 355 000 pensionärer, nästan var femte svensk pensionär (18,2 procent), lever under gränsen för risk för fattigdom. Det är en ökning med 40 000 personer sedan året innan. På tio år har andelen under gränsen nära på fördubblats i Sverige – samtidigt är tendensen den motsatta i Norge, Danmark och Finland. Läs mer