Digitalisering-ny teknik i vården

Interpellation

Till Hanna-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Digitalisering – ny teknik i vården

Digitaliseringen är på framfart och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Välfärden utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och leder till ”en smartare välfärd”. Välfärden kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, bli mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för patienter och vårdarbetare.

Nyttan med digitalisering och förändrat arbetssätt inom vården kan bidra till bl.a. en bättre hälsa, ökad patientsäkerhet, utvecklad dialog mellan patient och vårdpersonal, ge bättre service och minskad byråkrati. Det handlar om att ge ökade möjligheter för personer som lever med en sjukdom, att medverka i arbetet kring sin egenvård. Det kan ske genom att använda olika digitala tjänster och genom dessa kunna arrangera utbildningar och seminarier. Kunskap är makt, också för patienter och anhöriga.

En möjlighet  är hälsoappar. Stockholms landsting har framgångsrikt använt sig av en diabetesapp som varit användbar för patienterna i deras egenvård. Patienter känner sig mer motiverad att röra sig och blir mer medveten om sin egen hälsa. Det finns fler exempel på sjukdomar som lämpar sig för just användandet av appar för egenvård.

Om de som klarar av tekniken kan göra vissa moment själva avlastar det sjukvården. Vi kan t.ex. förflytta undersökningar och kontroller från sjukhus och primärvård till hemmet.

Utifrån digitaliseringens möjligheter vill jag fråga:

  1. Hur långt har digitaliseringen avseende på hälsoappar kommit inom vården i Region Gävleborg?
  2. Hur arbetar region Gävleborg med digitalisering – en smartare välfärd?

Lili André
Kristdemokraterna