Fråga, Statliga resurser för asylsökande och nyanlända

Fråga
till Regionrådet Karin Jansson

Angående statliga resurser öronmärkta för asylsökande och nyanlända

Larmrapporter om psykisk ohälsa bland sysslolösa och frustrerade asylsökande med långa ovissa väntetider på både det första asylsamtalet och sedan ett besked från migrationsverket har duggat tätt.

I ett försök att underlätta för asylsökanden och de som fått ett positivt besked men som är fast på asylboenden i månader i brist på kommunplacering har frågan om gratis busskort diskuterats i vår region. Frågan har kommit upp som interpellation, motion och medborgarförslag.

Majoritetspartierna har ställt sig positiva men ändå inte klarat av att komma med en lösning.

På senare tid har det stått klart att kommunerna i vår region gått med million överskott i budget p.g.a. statliga medel öronmärkta att underlätta mottagandet av asylsökanden. Dessa medel som är avsedda att underlätta mottagandet, minska psykiska ohälsan genererad av sysslolöshet och frustration skall förstås nå sin målgrupp. Allt annat är väl oetiskt?

I programmet Agenda den 19 mars uttalade migrationsminister Morgan Johansson att asylsökanden under sin väntetid har stora möjligheter att studera svenska språket genom alla frivilliginsatser som erbjuds.

I Hudiksvalls kommun, som jag känner bäst, finns språkkaféer och kreativ verkstad på muséet, Röda Korset och kyrkor i centralorten. I praktiken finns möjligheter till språkstöd sex gånger i veckan men asylsökande boende på Njutångersgården 1,5 mil bort eller Svanbacken 3,5 mil bort måste prioritera mellan mat eller busstransport. Med 64 kronor om dagen har man inte råd att följa migrationsministerns uppmaning och förhoppning.

Min fråga:
Vilka åtgärder kommer Regionrådet att vidtaga för att underlätta för asylsökanden i vårt län att kunna följa migrationsministerns uppmaning och samtidigt se till att statliga pengar kommer den grupp till godo som de varit avsedd för?

Hudiksvall den 21 mars 2017

Margareta Sidenvall
Kristdemokraterna, Region Gävleborg