Fråga, Vårdplatssituationen i Regionen

Fråga
till Regionråd Hannah-Karin Linck

Angående vårdplatssituationen på Regionens Sjukhus

För en dryg vecka sedan kunde vi i media ta del av innebörden och beskrivna fördelar med att låta primärvården och den medicinska slutenvården ligga under samma organisatoriska enhet. Divisionschef Roger O. Nilsson beskriver att man genom den administrativa samordningen får enklare beslutsvägar att omfördela resurser och mellan primärvård och slutenvård. Detta skulle bl.a. göras genom neddragning av vårdplatser.

I en skrivelse daterad 170309 har styrelsen för Gästrike-Hälsinglands läkarförening sammanfattat samt förmedlat en skrivelse undertecknad av mer än 300 läkare i vår region där de framför att de inte längre har förutsättningar att ta ansvar för patientsäkerheten på våra sjukhus. En av orsakerna är den katastrofalt låga tillgängligheten på vårdplatser. Läkarna skriver: ”Läkarförening kräver en kraftfull insats från politiker och tjänstemän inom Region Gävleborg samt länets kommuner så att vårdplatssituationen på länets sjukhus snabbt förbättras”. Läkarföreningen sammanfattar: ”upplevelse av brist på administrativt beslutsstöd och vad man uppfattar som otillräcklig förståelse, alternativt otillräckliga lösningsförslag, från ansvariga tjänstemän och politiker”.

Man kan se en stor brist i samsyn mellan divisionschefen och läkarkåren. Man kan också ana en stor brist i dialog. Man kan se att man kommit fram till helt olika slutsatser om hur situationen skall förbättras. Divisionschefen vill dra ner på vårdplatser, läkarna larmar att de har svårt att kunna ta fortsatt ansvar för patientsäkerheten redan med den vårdplatssituation som nu råder.

Min fråga:
Hur kommer du som ansvarigt regionråd att hörsamma det rop på hjälp och efterfrågan om dialog mellan verksamhetsansvariga, tjänstemän och politiker i denna viktiga fråga och en följdfråga blir om divisionschefen hade ditt bakomliggande stöd när han gick och flaggade för ytterligare neddragningar av vårdplatser.

Hudiksvall den 21 mars 2017

Margareta Sidenvall
Kristdemokraterna, Region Gävleborg