Ge amnesti till de ensamkommande barnen

Allt fler vädjar om amnesti för ensamkommande barn. Väntetiderna för de ensamkommande barnen når upp till 1,5 år för asylsamtal. Helt oacceptabelt – Barnombudsmannen (BO) kräver 2 månaders handläggningstid. Medan de unga väntar, ser de sina kamrater få utvisningsbeslut. Sedan de hårda reglerna som riksdagen beslutade i juni men framförallt sedan Sverige och Afghanistan tecknade ett ”återvändaravtal” i början av oktober har utvisningsbesked varit regel. För stora skaror skrivs åldern upp – och utvisningsbesked kommer direkt. De har ”inte gjort sin ålder sannolik”. Id-handlingar har 97 % av afghaner ingen förutsättning att ha p.g.a. bristande folkbokföring – ändå hävdar Migrationsverket att endast detta är godtagbar handling. Man avfärdar intyg från lärare och skolkurator med tät kontakt med den unga som ”dokument med lågt bevisvärde”.

Om den unge accepteras som barn får de uppehållstillstånd till 18-årsdagen – men redan i beslutet framgår att de därefter skall utvisas. Med tanke på de långa handläggningstiderna som föregick beslutet uppfattas detta som ännu en lång ångestfylld transportsträcka mot det ohyggliga.

Många unga afghaner har innan de kom till Europa levt som flyktingar i Iran och Pakistan. Migrationsverkets beslut om ”återvändande” är därför missvisande. Den unge har inga släktingar att knyta an till. Amnesty, FN, Svenska Afghanistankommittén har i årsrapport 2016 vittnat om eskalerande våld i Afghanistan. De unga vet detta och ger sitt betyg till Migrationsverkets bedömning om ”det säkra Afghanistan” genom allvarlig psykisk ohälsa med flera fullbordade självmord som kulmen.

Det finns bara en väg ur detta – allmän amnesti till alla barn och unga som finns i systemet. Migrationsverket kan sedan börja om med psykologiskt barnanpassade asylsamtal i enlighet med BO:s rekommendationer. Där skräckslagna barn inte skall få tunghäfta och sedan efter ett enda samtal få höra att ”din historia är detaljfattig och därför inte trovärdig”.

En grupp läkare vänder sig till Läkarförbundet med uppmaning att vädja till regeringen innan den socialdemokratiska kongressen 8-12 april om allmän amnesti för de unga.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155195475643417&id=675633416

Jag uppmanar länets Socialdemokrater att rösta med hjärta och förnuft vid kongressen kommande helg.

Margareta Sidenvall (KD)

Regionpolitiker Gävleborg