Barns psykiska hälsa är vårt ansvar

Varför mår barn och unga så psykiskt dåligt, när vi har det så bra på så många sätt? Vi måste ta reda på varför psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med den kunskapen kan vi identifiera de som är i riskzonen och rikta förebyggande insatser. Läs mer

Våra hjärtan bultar för vården

I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek. Läs mer

Återupprätta intentionen med LSS

För varje dag trasas fler liv och familjer sönder i den pågående LSS-krisen. Hur mycket underlag behöver den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att agera?

För oss Kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Läs mer

Underlätta bostadskarriär för fler

Sveriges bostadsmarknad har höga trösklar. Många gånger krävs plånbok, kontakter och fläckfritt förflutet för att få någonstans att bo. Att bli bostadslös är inte något som bara drabbar samhällets mest utsatta. Det kan räcka med en skilsmässa eller att förlora jobbet. Läs mer

Stjärnor i svart

#metoo-rörelsen är inget som ”går över”, det är ett nytt förhållningssätt som hjälper oss att agera mer öppet i just den frågan. Senast vid Golden Globe-galan klädde sig stjärnorna i svart för att visa ett ställningstagande mot sexuella trakasserier inom film- och tv-branschen. Många berörde även ämnet i sina tal från scenen vilket får uppmärksamhet och blir till ett starkt stöd för alla utsatta. Förhoppningsvis även en pinsam påminnelse för alla som inte har rumsren social kompetens. Läs mer

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi Kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig. Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t ex att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag. Läs mer

Dagens pensionssystem ovärdigt ett välfärdsland som Sverige

Siffror från EU-kommissionens statistikorgan Eurostat visar att 355 000 pensionärer, nästan var femte svensk pensionär (18,2 procent), lever under gränsen för risk för fattigdom. Det är en ökning med 40 000 personer sedan året innan. På tio år har andelen under gränsen nära på fördubblats i Sverige – samtidigt är tendensen den motsatta i Norge, Danmark och Finland. Läs mer

Regeringen sviker Sveriges äldre

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre. Läs mer

Kristdemokraterna värnar stödet till behövande

I dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar och insändare om att stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.   Läs mer