Stjärnor i svart

#metoo-rörelsen är inget som ”går över”, det är ett nytt förhållningssätt som hjälper oss att agera mer öppet i just den frågan. Senast vid Golden Globe-galan klädde sig stjärnorna i svart för att visa ett ställningstagande mot sexuella trakasserier inom film- och tv-branschen. Många berörde även ämnet i sina tal från scenen vilket får uppmärksamhet och blir till ett starkt stöd för alla utsatta. Förhoppningsvis även en pinsam påminnelse för alla som inte har rumsren social kompetens. Läs mer

Stjärnor i svart

#metoo-rörelsen är inget som ”går över”, det är ett nytt förhållningssätt som hjälper oss att agera mer öppet i just den frågan. Senast vid Golden Globe-galan klädde sig stjärnorna i svart för att visa ett ställningstagande mot sexuella trakasserier inom film- och tv-branschen. Många berörde även ämnet i sina tal från scenen vilket får uppmärksamhet och blir till ett starkt stöd för alla utsatta. Förhoppningsvis även en pinsam påminnelse för alla som inte har rumsren social kompetens. Läs mer

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi Kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig. Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t ex att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag. Läs mer

Dagens pensionssystem ovärdigt ett välfärdsland som Sverige

Siffror från EU-kommissionens statistikorgan Eurostat visar att 355 000 pensionärer, nästan var femte svensk pensionär (18,2 procent), lever under gränsen för risk för fattigdom. Det är en ökning med 40 000 personer sedan året innan. På tio år har andelen under gränsen nära på fördubblats i Sverige – samtidigt är tendensen den motsatta i Norge, Danmark och Finland. Läs mer

Regeringen sviker Sveriges äldre

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre. Läs mer

Kristdemokraterna värnar stödet till behövande

I dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar och insändare om att stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.   Läs mer

Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar

För oss kristdemokrater är familjen viktig oavsett hur den ser ut, därför föreslår vi i vår budget en rad reformer för att man bättre ska kunna möta livets utmaningar. Jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljen halkat efter i inkomstförbättring de senaste åren, trots brinnande högkonjunktur. I skolan vittnar många om stora klasser och stress bland både yngre och äldre elever. Vi kristdemokrater har därför förslag som både förbättrar familjens ekonomi och som prioriterar barns välmående. Läs mer

Ökad trygghet för alla

Idag drabbas människor när gäng tar över hela bostadsområden och när de utsätts för brott som inte klaras upp. Det minskar tilliten i samhället. Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Läs mer

Trygghet för äldre

Dagens samhälle skapar otrygghet hos äldre. Till exempel fick fler än 5 000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats på särskilt boende förra året. Många som har hemtjänst vittnar om att de kan möta upp till 20 olika ansikten under en två-veckors period. För att inte tala om den otrygghet som infaller när pensionen inte räcker till i slutet av månaden. Det är ett välfärdssvek. Läs mer