Vad gör Region Gävleborg för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa?

Interpellation

Till Hannah-Karin Link, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vad gör Region Gävleborg för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa?

Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen så lider idag dubbelt så många barn av psykisk ohälsa jämfört med för 10 år sedan. Depression och ångestsyndrom är orsaken till den stora ökningen enligt utredare inom psykiatri på socialstyrelsen. Läs mer

Interpellation barnbokslut

Interpellation

Till Hannah-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Barnbokslut
Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att komma till tals. Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att förverkliga den. Det finns olika sätt att förverkliga konventionen och en metod är att inrätta barnbokslut för Region Gävleborgs verksamheter. Läs mer

Interpellation Regionens byggprojekt

Interpellation

Till Eva Lindberg, Regionstyrelsens ordförande

Regionens byggprojekt
I revisionsrapporten ”Internkontroll i byggprojekt” har man granskat internkontrollen som sker vid de byggprojekt som regionen genomför. Det är viktigt att de närmaste beslutsfattarna kan följa processen under tiden för att hålla reda på ekonomin och för att hålla sig informerade om vad som händer. Det är flera aspekter som inte fungerat bra, vilket revisionen påpekar. Läs mer

Interpellation Personalsituationen på vuxenpsykiatrin i Hudiksvall

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

Personalsituationen inom framförallt Vuxenpsykiatrin i Hudiksvall har under en längre tid varit alarmerande. Mer än en visselblåsare har slagit larm om den ohållbara underbemanningen utan att det lett till några konkreta och långsiktiga åtgärder för att garantera såväl en kvalitativt säkerställd vård som en trygg arbetssituation för personalen. Läs mer

Hur fungerar språklagen

Interpellation

Till regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk. Därför arrangeras Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.

Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk är en mänsklig rättighet. Läs mer

Digitalisering-ny teknik i vården

Interpellation

Till Hanna-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Digitalisering – ny teknik i vården

Digitaliseringen är på framfart och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Välfärden utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och leder till ”en smartare välfärd”. Välfärden kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, bli mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för patienter och vårdarbetare. Läs mer

Interpellation angående folkhälsofrågor

Interpellation
till Regionråd Jan Lahenkorva

Angående folkhälsofrågor

I den budget som Majoritetspartierna presenterat inför Regionfullmäktige den 15-16 juni har man dragit in folkhälsopengar till kommunerna vilket sannolikt kommer medföra försvårade omständigheter i kommunernas folkhälsoarbete. Läs mer

Personalens bemötande

Interpellation

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

I Kristdemokraternas Valplattform inför valet 2014 satte vi upp en hel del visioner och mål.

Några har med personalens kunnande och omvärldsorientering att göra och hur det påverkar bemötandet av olika människor. Jag skulle vilja fråga hur långt vi inom vår Region har nått i nedanstående visioner: Läs mer

Företagsutveckling i regionen

Interpellation 

Till regionrådet Eva Lindberg

Hur får vi fart på företagandet på landsbygden?

Levande företag är en av förutsättningarna för att barnfamiljer, ungdomar, kvinnor och nyanlända ska vilja bosätta sig och verka på vår landsbygd. Vid samtal med företagare och tjänstemän i regionen framkom att jordmånen för särskilt privata företag lämnade en del övrigt att önska, utom vad gäller gymnasieskolans ungdomsföretag som verkligen stöttas och coachas på bästa sätt. Några ungdomar driver även sina företag vidare efter skolan, men detta gäller endast några få. De flesta flyttar med sina företag eller för att söka anställning.

Läs mer

Kommunikation i fullmäktige

Interpellation till vederbörande regionråd angående kommunikation i fullmäktige

Den 17 november hade vi förtroendevalda en intressant utbildning med Sven-Olov Larsson som handlade om svårigheten att kommunicera. Budskapet var hur man kommunicerar eller brister i kommunikationen med medborgare p.g.a. att man inte hittar vägarna/inte förmår lyssna in. Teorierna går också att föra över till vår kommunikation mellan olika partier i fullmäktige. I första hand gäller det kommunikation mellan partier som sitter i majoritet respektive opposition.
Läs mer