Barn med särskilda behov ska ha gott stöd

Vi vet idag att situationen för lärare på många ställen ute i landet är kaotisk av olika skäl. Man har ofta stora klasser som dessutom ofta inkluderar barn med särskilda behov, som inte alltid får den hjälp de så väl behöver i och med att de inte alltid har fastställda diagnoser.

Läs mer

Undvik slöseri med resurser

Alltför många ungdomar avbryter gymnasiestudierna av olika anledningar. En viktig anledning för dessa s.k. ”drops out” kan vara att de inte visste vad de ville utbilda sig till när de gjorde sitt val.

Läs mer

Nyutexaminerade utan A-kassa

En student som studerat vid t.ex. högskola i flertal år kan idag hamna ”mellan stolarna” om hon eller han inte direkt får ett arbete efter avslutade studier. A-kassan tar idag inget ansvar för de som utexamineras och står utan jobb även om de varit medlemmar i A-kassan under många år. Läs mer

Från obehörig till behörig lärare

På många skolor i landet har man obehöriga lärare som är oerhört kvalificerade i sina respektive ämnen som t.ex. musiklärare trots att de saknar akademisk utbildning. När behörighetskraven nu blivit hårdare så finns det en risk att många av dessa oerhört kompetenta lärare inte kommer att kunna fortsätta sin tjänstgöring som lärare. Läs mer