Låt Dagkirurgin i Sandviken utvecklas istället för att avvecklas

Det är tydligt att majoriteten i landstinget Gävleborg inte bryr sig om sjukvårdsutbudet i Sandviken. Det är svårt att dra någon annan slutsats när den styrande majoriteten S, C & MP beslutar att flytta den dagkirurgiska verksamheten i Sandviken till Gävle. En flytt till Gävle skulle innebära att man slår sönder och samman en väl fungerande verksamhet. Detta kommer att slå hårt mot Sandvikensborna och inte minst den personal som jobbar i verksamheten. Detta kan inte vi i Samverkan Gävleborg acceptera.

Dagkirurgin i Sandviken har varit utsatt för hot tidigare. Då var det genom den strategiska planen som den dåvarande majoriteten utarbetade under stort hemlighetsmakeri 2008. Förslaget blev då alltför kontroversiellt och omöjligt att genomföra, varför det drogs tillbaka. Frågan är nu varför Socialdemokraterna med stödpartier väljer att aktualisera frågan på nytt. Dagkirurgin i Sandviken utgör en viktig del av sjukvården i Gävleborg och är uppskattad av såväl patienter som personal. Dessutom går det mycket väl att utveckla sjukvård även i Sandviken.. Socialdemokraterna glömmer tydligen att Dagkirurgin i Sandviken är ett väl inarbetat varumärke med tydlig positiv klang. Det borde även vara känt att operationspersonalens arbete alltid är effektivare när de får operera ostört. Flyttas dagkirurgin in i operationsblocket i Gävle kommer avbrotten som ett brev på posten med försämrad effektivitet som följd. Detta vinner ingen på!

Utgångspunkten för all hälso – och sjukvård i vårt län är att den ska vara lika för alla oavsett var du bor och hålla en hög kvalité. Vi i Samverkan Gävleborg är därför fast beslutna om att ta ansvar för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården. Patienterna i vårt län ska erbjudas en god och säker vård, men de bör också få bestämma själva om var och vem som ska utföra den. Fokus för framtiden måste ligga på förbättrad tillgänglighet, bättre patientsäkerhet och ökad kvalité – inte att avveckla.

Patrik Stenvard (M)
Oppositionsråd
Landstinget Gävleborg

Agneta Wagner(M)
Oppositionsråd
Landstinget Gävleborg

Carina Östansjö (FP)
Oppositionsråd
Landstinget Gävleborg

Stig Zettlin (SVP)
Oppositionsråd
Landstinget Gävleborg

Ingemar Kalén (KD)
Oppositionsråd
Landstinget Gävleborg