Implementera barnkonventionen i Region Gävleborg

Motion

Sverige har ratificerat Barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att ta hänsyn till och tänka in barns perspektiv vid olika beslut eller planering av verksamhet. Hittills har barnkonventionen dock inte varit lag i Sverige men enligt Regeringens planer kommer den att bli lag år 2020. I och med att Barnkonventionen blir lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till den på ett betydligt mer konkret sätt än i dag. Läs mer

Regeringen sviker Sveriges äldre

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre. Läs mer

Extra distriktsårsmöte i Gnarp 2018-11-25

Kristdemokraterna håller sin höststämma, numera kallad extra distriktsårsmöte, på Blå Gården i Gnarp lördagen den 15:e november. Alla medlemmar är välkomna att deltaga. Kaffe 09.00-10.00 Förhandlingarna startar 10.00 Lunch vid 12.00 och anförande av Liza-Maria Norlin, KD, Sundsvall kl.13.00 Kostnad för hela dagen är 150:–.

 

 

Kristdemokraterna värnar stödet till behövande

I dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar och insändare om att stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.   Läs mer

Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar

För oss kristdemokrater är familjen viktig oavsett hur den ser ut, därför föreslår vi i vår budget en rad reformer för att man bättre ska kunna möta livets utmaningar. Jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljen halkat efter i inkomstförbättring de senaste åren, trots brinnande högkonjunktur. I skolan vittnar många om stora klasser och stress bland både yngre och äldre elever. Vi kristdemokrater har därför förslag som både förbättrar familjens ekonomi och som prioriterar barns välmående. Läs mer

Ökad trygghet för alla

Idag drabbas människor när gäng tar över hela bostadsområden och när de utsätts för brott som inte klaras upp. Det minskar tilliten i samhället. Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Läs mer

Trygghet för äldre

Dagens samhälle skapar otrygghet hos äldre. Till exempel fick fler än 5 000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats på särskilt boende förra året. Många som har hemtjänst vittnar om att de kan möta upp till 20 olika ansikten under en två-veckors period. För att inte tala om den otrygghet som infaller när pensionen inte räcker till i slutet av månaden. Det är ett välfärdssvek. Läs mer

Interpellation barnbokslut

Interpellation

Till Hannah-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Barnbokslut
Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att komma till tals. Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att förverkliga den. Det finns olika sätt att förverkliga konventionen och en metod är att inrätta barnbokslut för Region Gävleborgs verksamheter. Läs mer