Fråga, Vårdplatssituationen i Regionen

Fråga
till Regionråd Hannah-Karin Linck

Angående vårdplatssituationen på Regionens Sjukhus

För en dryg vecka sedan kunde vi i media ta del av innebörden och beskrivna fördelar med att låta primärvården och den medicinska slutenvården ligga under samma organisatoriska enhet. Divisionschef Roger O. Nilsson beskriver att man genom den administrativa samordningen får enklare beslutsvägar att omfördela resurser och mellan primärvård och slutenvård. Detta skulle bl.a. göras genom neddragning av vårdplatser. Läs mer

Bris – Insändare

Ta den psykiska ohälsan bland unga på allvar

Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. BRIS redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Läs mer

Behövs en levande landsbygd?

Magnus Oscarsson

Magnus Oscarsson

Välkommen till Håsta Skola, Hudiksvall klockan 18.00 den 14:e mars och lyssna till vår riksdagsman Magnus Oscarsson, Ödeshög som talar i ämnet: Behövs en levande landsbygd? Magnus är en kämpe för bönderna i Sverige och landsbygdens överlevnad och framtid.

Alla är välkomna. Vi bjuder på fika. Avgiftsfritt.

För ytterligare information kontakta Monica Stigås – monkan@hotmail.se

 

Partidistriktsårsmöte 18:e mars

Gävleborgs kristdemokrater håller sitt partidistriktsårsmöte lördagen den 18:e mars i Alfta och Johannesgården. Kaffe serveras från kl.9.00. Förhandlingarna inleds 10.00

13.00 talar partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

Alla medlemmar är varmt och hjärtligt välkomna!

Avgift för hela dagen är 150:– inkl. lunch och 2 x kaffe.

Interpellation Personalsituationen på vuxenpsykiatrin i Hudiksvall

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

Personalsituationen inom framförallt Vuxenpsykiatrin i Hudiksvall har under en längre tid varit alarmerande. Mer än en visselblåsare har slagit larm om den ohållbara underbemanningen utan att det lett till några konkreta och långsiktiga åtgärder för att garantera såväl en kvalitativt säkerställd vård som en trygg arbetssituation för personalen. Läs mer

Förlossningsvården i Hudiksvall

I dagarna har vi nåtts av besked att förlossningsvården i vårt län inte klarar av att upprätthålla säker vård under sommaren på två ställen och man lägger därför ett förslag att stänga enheten i Hudiksvall under fyra veckor. Läs mer

Tänk om Gävleborg

Synskadades Riksförbund – SRF Gävleborg – har under lång tid, mer än 15 år, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C ) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, dvs att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel.  Läs mer

”Det ska va gött å leva”…

I dag / 13 dec 2016 / kommer Socialstyrelsen ut med en rapport gällande vård vid livets slutskede / palliativ vård /. Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister i Sverige. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Läs mer

Hur fungerar språklagen

Interpellation

Till regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk. Därför arrangeras Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.

Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk är en mänsklig rättighet. Läs mer

Extra årsstämma i Bollnäs 2016-11-19

Kristdemokraterna i Gävleborg håller den 19:e november sin extra årsstämma, tidigare kallad höst- och budgetstämma på Scandic Hotel i Bollnäs med start 10.00. Från 09.00 serveras kaffe eller thé med tilltugg. 12.00 är det lunch och 13.00 talar riksdagsledamoten Larry Söder, Frillesås, Halland.

Kallelse skickas separat till ombud och ersättande ombud per mail.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga. Hela dagen inklusive lunch kostar 150:–. Om Du bara vill höra Larry tala så är det kostnadsfritt.

Dagen beräknas vara avslutad kl.16.00 och då serveras kaffe.

Varmt välkommen till extra årsstämman!