Angående service på kvinnokliniken i Gävleborg.

Interpellation till ansvarigt landstingsråd
I samband med ledamöternas frågestund under landstingsfullmäktiges möte i december ställde undertecknad en fråga om vård till kvinnor som är i behov av planerat kejsarsnitt. Frågan ansågs vid det tillfället vara för komplicerad, varför ansvarigt landstingsråd uppmanade mig att återkomma med en interpellation

Läs mer

Hjälp rökare att fimpa för gott

Till Landstinget Gävleborg

Trots att sjukvården är väl medveten om de stora hälsorisker som är förknippade med tobaksbruk och inte minst risk för förtida död, erbjuder inte länets sjukhus hjälp att fimpa för gott. Läs mer

Subventionering av preventivmedel

Motion till Landstingsfullmäktige 
Subventionering av preventivmedel
Fullmäktige behandlade i juni 2009 en motion från Kristdemokraterna som gällde uppdraget för ungdomsmottagningarna i länet. Idag finns det ungdomsmottagningar i åtta av länets kommuner.

Läs mer

Värdig vård i livets slutskede

Motion till Landstinget Gävleborg
 
Palliativ vård är aktuellt när bot för patienten inte längre är möjlig. Ett av den palliativa vårdens huvudsaktliga mål är att lindra smärta och andra symptom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patienten och anhöriga.

Läs mer