Prioritera folkhälsan i länet

Kristdemokraterna i Gävleborg anser att folkhälsoarbetet är mycket viktigt. Vi har alltid prioriterat folkhälsoinsatser. Undersökningar av levnadsvanorna i vårt län visar att övervikt, fetma och snusande är vanligare i vårt län än i riket. Den fysiska aktiviteten i befolkningen minskar. Ungefär var sjätte man och var tionde kvinna har riskabla alkoholvanor. En tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna använder tobak dagligen. Läs mer

Välj din personliga specialistläkare.

Samverkan Gävleborg, M, Kd, Fp och SjvP, ska se till att Landstinget Gävleborg blir ett landsting som är känd för att sätta patienten i centrum. Varje patient ska få välja sin personliga specialistläkare utifrån sitt eget behov. Förtroende, bemötande, rätt behandling och ingen kö är patientens rätt för värdig vård. Det inger trygghet och ger ett professionellt omhändertagande som leder till snabbare tillfrisknande och ger möjlighet att behålla hälsan. Läs mer

(S) ger kvitto på toppstyrd organisation

Vi i Samverkan Gävleborg har gjort en undersökning om varför läkare slutar. Den absolut vanligaste motiveringen till att man tog steget att säga upp sig från sin tjänst var kopplat till landstingets personalpolitik. Dessutom vill man inte rekommendera landstinget Gävleborg som arbetsgivare till andra. Läs mer

Sjukhuskyrkans olika regionala förutsättningar

Till landstingsrådet Eva Tjernström
 
Jag har fått information om att sjukhuskyrkan i Gävle får ekonomiskt stöd till sin verksamhet från landstinget sedan tre år tillbaka och att man för närvarande är inne i förhandlingar om en ny period. Enligt uppgifter som jag har fått, är bakgrunden till bidraget ersättning för beredskapstjänstgöring.

Läs mer

Doktorvärvningens konsekvenser

Fråga till landstingsrådet Eva Tjernström
 
Vi har nyligen via media fått ta del av satsningar att värva läkare till vårt län som beskrivs som lyckade. Tio läkare har skrivit på ett kontrakt som ger dem 500 000 kronor extra för tjänstgöring under två år, ytterligare tre läkare är ”på gång”. Satsningen betraktas som lyckad då den är mer ekonomiskt lönsam än utlägg för stafett-läkare.

Läs mer

Introduktion av robotassisterad kirurgi

Interpellation till landstingsrådet Tommy Berger
Robotkirurgin introducerades i Sverige i början av 2000-talet. Metoden har väsentligt ökat kirurgernas förutsättningar att med hög precision operera i trånga lägen. Idag finns denna möjlighet på ett antal sjukhus i Sverige, bl.a. på Centralsjukhuset i Karlstad.

Läs mer

(S) bryr sig inte om sina läkare

Landstinget Gävleborg har idag högst antal hyrläkare i landet vilket är en konsekvens av att många läkare flyr landstinget. Detta leder till bristande kontinuitet och sämre tillgänglighet som i första hand drabbar patienterna i vårt län.

Läs mer

Skruvad bild av Kristdemokraterna

Ljusdalspostens ledare 7 februari ger en skev och mycket skruvad bild av Kristdemokraternas nya familjepolitiska förslag ”Mer tid för familjen”, som tagits fram av en arbetsgrupp med Emma Henriksson, KD:s familjepolitiska talesperson, i spetsen.

Läs mer