Introduktion av robotassisterad kirurgi

Interpellation till landstingsrådet Tommy Berger
Robotkirurgin introducerades i Sverige i början av 2000-talet. Metoden har väsentligt ökat kirurgernas förutsättningar att med hög precision operera i trånga lägen. Idag finns denna möjlighet på ett antal sjukhus i Sverige, bl.a. på Centralsjukhuset i Karlstad.

Läs mer

(S) bryr sig inte om sina läkare

Landstinget Gävleborg har idag högst antal hyrläkare i landet vilket är en konsekvens av att många läkare flyr landstinget. Detta leder till bristande kontinuitet och sämre tillgänglighet som i första hand drabbar patienterna i vårt län.

Läs mer

Skruvad bild av Kristdemokraterna

Ljusdalspostens ledare 7 februari ger en skev och mycket skruvad bild av Kristdemokraternas nya familjepolitiska förslag ”Mer tid för familjen”, som tagits fram av en arbetsgrupp med Emma Henriksson, KD:s familjepolitiska talesperson, i spetsen.

Läs mer

Vård och rehabilitering av parkinsonpatienter

Till landstingsrådet Hanna-Karin Linck
 
Enligt Parkinsonförbundets rapport ”Olika vård beroende på var i Sverige man bor”, utgiven i april 2011 och signerad av Karl-Gunnar Skoog, Parkinsonförbundets ordförande och Johan Lökk, professor och överläkare på Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ligger svensk sjukvård sämst till i Europa i fråga om att ta hand om och rehabilitera parkinsonpatienter. Enligt samma rapport ligger landstinget Gävleborg på jumboplats i Sverige när det gäller att ta hand om sina parkinsonsjuka.

Läs mer

Brist på specialistutbildade sjuksköterskor

Interpellation till ansvarigt landstingsråd
Enligt undertecknads egna undersökande intervjuer råder det ett tydligt underskott på sjuksköterskor med specialistutbildning i Gävleborgs län. Samma slutsats har dragits i en magisteruppsats skriven av Cecilia Hedwall, specialistsjuksköterska i vård av äldre samt ledamot i vårdförbundet i Gävleborgs län.

Läs mer

Föräldrautbildning ger självkänsla

 

En undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnahuset berättar att 30 % av svenska föräldrar har varit hårdhänta mot sina barn. Bodil Långberg, chef för stiftelsen menar att föräldrastöd och föräldrautbildning är en framkomlig väg att komma tillrätta med hur man ska bemöta barn när man blir provocerad som förälder. Läs mer