Kapa eller (s)kapa vårdköer… det som skiljer är ett (s)

Idag ser vi hur vårdköerna växer. Antalet som får vänta på sitt första besök i specialistvården har nästan fördubblats sedan 2014. Överbeläggningen är återkommande och många vårdas på fel avdelning eller i korridorer vilket ofta drabbar äldre och kroniskt sjuka. Vi ser också att vårdkvaliteten skiljer sig beroende på var i landet du bor. Det är ett välfärdssvek. Läs mer

Satsa mer på förlossningsvården

Svensk förlossningsvård lider av födslovånda. Kvinnor tvingas till långa bilresor på grund av stängda förlossningskliniker och överfulla BB-avdelningar. Barnmorskor flyr yrket. De som finns kvar slår knut på sig för att ge kvinnor hjälp och stöd och barn en bra start i livet. Det är helt oacceptabelt! Därför satsar Kristdemokraterna 2,5 miljarder kronor på förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen – i höstens budget. Vi vill förbättra för både den födande kvinnan och för förlossningspersonalen. Läs mer

Ett år kvar till valet!

Om ett år, den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag. Då får du och alla andra 7 miljoner röstberättigande använda er demokratiska rättighet att bestämma vem som ska styra Sverige. Vi kristdemokrater anser att Sverige behöver en ny regering – en Alliansregering. Läs mer

Lös lärarbristen tillfälligt med seniorer

I dessa dagar börjar skolan och bara på Arbetsförmedlingen finns det drygt 5 000 lärarjobb att söka. Lärarbristen är akut i hela landet, vilket drabbar både eleverna och indirekt hela samhället. Om det inte finns tillräckligt med lärare för själva lektionerna finns det förmodligen inte heller någon som kan ta hand om barn som blir mobbade eller stötta de som har svårt att följa med i undervisningen. Läs mer

Inga fler kommunala skattehöjningar

Idag tar kommuner och landsting i snitt mer än ca 1/3 av din lön i skatt. Och trenden är oroväckande. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höja skatten. Det har fått snittskatten att stiga till 32,12%. Så hög har den aldrig någonsin tidigare varit i Sverige. Detta är en orimlig utveckling. Skattehöjningar slår lika hårt på alla som har lön, lever på pension och vissa bidrag. Den slår till och med hårdare mot de utan jobb eftersom de inte får jobbskatteavdrag. Läs mer

Ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Semestertider och sommarlov, för de flesta en efterlängtad och härlig tid. Men inte för alla. Många barn och föräldrar får det ännu svårare just under sommarloven. Skillnaderna mellan de som har möjligheter och de som saknar möjligheter ökar. Organisationen Majblomman berättar hur föräldrar inför sommaren söker bidrag för badkläder, busspengar, fickpengar till glass och bidrag till ett läger eller en nöjespark. Det är oroväckande att det i vårt samhälle finns föräldrar som inte har råd med fickpengar till glass eller busspengar till sina barn under sommarlovet. Läs mer

Stöldligorna måste stoppas

Organiserade stöldligor genomför räder i Sverige, inte minst under sommaren då många åker på semester. Omvänt drabbas sommarstugor under hösten, när många ägare är på plats endast under helgerna. Bostadsinbrott är en kränkning av det många håller högt: sitt eget hem. Det är där du ska kunna känna dig som tryggast. Men alldeles för länge har bostadsinbrott prioriterats ner av polisen, som en direkt konsekvens av de låga straffen. Läs mer

Semestern får inte slarvas bort

Lagstadgad semester infördes på 1930-talet i Sverige. Tanken var att ledigheten skulle utveckla såväl kropp som själ. Enklaste sättet att uppfylla detta var kanske att resa bort. Semestern för detta år har för en del precis börjat, för andra är det kanske några veckor kvar och för några är den redan avklarad. Drömmen om den perfekta semestern finns där och man anar slutet på ett kanske slitsamt år på ett jobb som saknar både tillfredsställande arbetsmiljö och skälig lön. För andra kanske dess motsats. Läs mer

Äntligen sommarlov

En förutsättning för ett samhälle byggt på gemenskap och tillit är att människor känner sig trygga i vardagen. Brottslighet måste därför både bekämpas och förebyggas. När det kommer till det senare utgör familjen en ovärderlig resurs. Familjens roll i att fostra och leda de unga kan inte nog betonas. Forskning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att barn som växer upp med dåliga relationer till sina föräldrar löper större risk att hamna i kriminalitet. En stark anknytning till föräldrarna har däremot en förebyggande effekt och minskar risken för att barn och unga ska dras till brottsliga miljöer. Läs mer

Behörighet i skolan

Skollagen kräver att fast anställda lärare ska vara utbildade och legitimerade. Men i grundskolan har andelen legitimerade (mätt i heltidstjänster) sjunkit nationellt, från 72,7 procent förra läsåret till 71,4 procent detta läsår, enligt statistik från Skolverket. Minskningen märks i 208 av landets 290 kommuner. I Gävleborg är det endast Ovanåker, Ockelbo och Sandviken som ökar andelen behöriga och legitimerade jämfört med läsåret 2015/16. Läs mer