Digitalisering-ny teknik i vården

Interpellation

Till Hanna-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Digitalisering – ny teknik i vården

Digitaliseringen är på framfart och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Välfärden utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och leder till ”en smartare välfärd”. Välfärden kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, bli mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för patienter och vårdarbetare. Läs mer

Vi behöver protestera mot det perfekta

Varför är vi så många kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa? Det är en fråga jag funderat på i många år och som politiker lyft i olika sammanhang. Vi vet att ca 40% av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Varför? Hur lever vi? Hur ser vi på livet? Stress? Läs mer

Fråga angående hjärtläkaren Fikru Maru

Till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

I november 2015 fick Du ett personligt brev från hjärtläkaren Fikru Maru, häktad i Etiopien sedan i maj 2013 – idag 1203 dagar. Du uttalade vid mottagande av brevet att Du skulle ta brevet till statsminister Stefan Löfven och att Du hade för avsikt att göra det vid ett personligt möte med statsministern. Läs mer

Motion Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

Motion till Region Gävleborg

Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

Läs mer

Interpellation angående folkhälsofrågor

Interpellation
till Regionråd Jan Lahenkorva

Angående folkhälsofrågor

I den budget som Majoritetspartierna presenterat inför Regionfullmäktige den 15-16 juni har man dragit in folkhälsopengar till kommunerna vilket sannolikt kommer medföra försvårade omständigheter i kommunernas folkhälsoarbete. Läs mer

Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

Motion till regionfullmäktige

Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

Läs mer

Budget 2017-2019 för region Gävleborg

Tilliten mellan människor är en av Sveriges stora tillgångar. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna.  I tillitens ställe kommer ängslan. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Men Kristdemokraterna vill bryta denna spiral av rädsla. Vi är modiga nog att presentera kraftfulla reformförslag.

KD Budget- och plan.förutsättn. 2017 -2019 maj 24

Läs mer

Inför vårdserviceteam för bättre vård

För många som arbetar inom vården är idag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård, men måste allt för ofta lägga för mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja. Läs mer

Vitsippsakademin startar 28 april

Vad vill Kristdemokraterna och vad står de för?

Du som är nyfiken på vad Kristdemokratisk grundideologi och politik är välkommen till Vitsippsakademin.

Du kanske är ny medlem i partiet. Du kanske funderar på att engagera dig som förtroendevald hos Kristdemokraterna. Du har kanske redan ett kommun- eller regionuppdrag åt KD men vill ha mer på fötterna i ditt arbete eller du är kanske bara nyfiken på partiet och vill lära känna Kristdemokraterna innan du bestämmer dig för om KD är något för dig eller inte. Läs mer