Interpellation Personalsituationen på vuxenpsykiatrin i Hudiksvall

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

Personalsituationen inom framförallt Vuxenpsykiatrin i Hudiksvall har under en längre tid varit alarmerande. Mer än en visselblåsare har slagit larm om den ohållbara underbemanningen utan att det lett till några konkreta och långsiktiga åtgärder för att garantera såväl en kvalitativt säkerställd vård som en trygg arbetssituation för personalen. Läs mer

Förlossningsvården i Hudiksvall

I dagarna har vi nåtts av besked att förlossningsvården i vårt län inte klarar av att upprätthålla säker vård under sommaren på två ställen och man lägger därför ett förslag att stänga enheten i Hudiksvall under fyra veckor. Läs mer

Tänk om Gävleborg

Synskadades Riksförbund – SRF Gävleborg – har under lång tid, mer än 15 år, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C ) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, dvs att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel.  Läs mer

”Det ska va gött å leva”…

I dag / 13 dec 2016 / kommer Socialstyrelsen ut med en rapport gällande vård vid livets slutskede / palliativ vård /. Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister i Sverige. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Läs mer

Hur fungerar språklagen

Interpellation

Till regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk. Därför arrangeras Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.

Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk är en mänsklig rättighet. Läs mer

Extra årsstämma i Bollnäs 2016-11-19

Kristdemokraterna i Gävleborg håller den 19:e november sin extra årsstämma, tidigare kallad höst- och budgetstämma på Scandic Hotel i Bollnäs med start 10.00. Från 09.00 serveras kaffe eller thé med tilltugg. 12.00 är det lunch och 13.00 talar riksdagsledamoten Larry Söder, Frillesås, Halland.

Kallelse skickas separat till ombud och ersättande ombud per mail.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga. Hela dagen inklusive lunch kostar 150:–. Om Du bara vill höra Larry tala så är det kostnadsfritt.

Dagen beräknas vara avslutad kl.16.00 och då serveras kaffe.

Varmt välkommen till extra årsstämman!

Digitalisering-ny teknik i vården

Interpellation

Till Hanna-Karin Link, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Digitalisering – ny teknik i vården

Digitaliseringen är på framfart och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Välfärden utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och leder till ”en smartare välfärd”. Välfärden kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, bli mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för patienter och vårdarbetare. Läs mer

Vi behöver protestera mot det perfekta

Varför är vi så många kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa? Det är en fråga jag funderat på i många år och som politiker lyft i olika sammanhang. Vi vet att ca 40% av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Varför? Hur lever vi? Hur ser vi på livet? Stress? Läs mer

Fråga angående hjärtläkaren Fikru Maru

Till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

I november 2015 fick Du ett personligt brev från hjärtläkaren Fikru Maru, häktad i Etiopien sedan i maj 2013 – idag 1203 dagar. Du uttalade vid mottagande av brevet att Du skulle ta brevet till statsminister Stefan Löfven och att Du hade för avsikt att göra det vid ett personligt möte med statsministern. Läs mer

Motion Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

Motion till Region Gävleborg

Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

Läs mer