Upp till bevis, kulturministern!

Insänt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ger i Dagens Nyheter (18/12) sig själv betyg 7 på en 10-gradig skala för sitt arbete under 2015. Att ha ett gott självförtroende är naturligtvis inte fel men att blåsa upp sin egen betydelse är knappast klädsamt. Tyvärr kan vi inte ge henne högre betyg än 3. Läs mer

Hur många utländska läkare har fått praktikplats

Fråga

till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

För tre år sedan (121003) bifölls en motion om praktikplats/auskultationsplatser för läkare med utländsk examen. Auskultationsplatser och praktikplatser var redan då inget nytt – under minst 15 år hade detta varit krav från Socialstyrelsen för läkare med utomeuropeisk examen att komma vidare i sin karriär till svenskt examensbevis. Läs mer

Kultur till asylsökande

Motion

Europa upplever nu den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Att de flyktingar, som efter obegripliga fasor i sitt hemland och under flyktvägen till vårt land, skall få ett generöst och värdigt mottagande och inte minst känna sig välkomna är en uppfattning som vi kristdemokrater delar med de flesta övriga partier regionfullmäktige. Läs mer

Hur fungerar missbruks- och beroendevården inom Region Gävleborg?

Eva-Mai Mineur

Interpellation

Till regionrådet och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hannah Karin Linck

Sedan år 2007 finns nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. En preliminär revision gjordes och presenterades i mars 2014.

Inom Region Gävleborg utarbetades i slutet av 2012 dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter beträffande missbruks- och beroendevården i Gävleborg”. Detta med syfte att förtydliga det gemensamma åtagandet, klargöra ambitionsnivån samt ge vägledning för bästa möjliga arbete utifrån hänsyn till den enskilde, kunskapsläget och andra verksamhetsförändringar. Läs mer

Vägrad behandling

Interpellation

Till regionrådet och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Hannah-Karin Linck

Inom vår regionvård har vi patienter med svåra ryggproblem som hitintills haft stor nytta av behandlingar genom s.k. nervblockad. En behandling brukar, enligt uppgift från patient, ge en betydande lindring under sex till åtta månader. Behandlingen har utförts av inresta ortopedkirurger. Läs mer

Försvåra inte för hjälpinsatser

Under den senaste tiden har vi alla sett fasansfulla bilder från den flyktingkatastrof där människor flyr undan krig och förtryck. Men vi har också sett ett stort och växande engagemang. Många vill hjälpa. Enskildas och civilsamhällets beundransvärda insatser kompletterar det som det offentliga Sverige och EU-länderna måste göra. Det ska därför uppmuntras och stärkas. Läs mer