Gratis kollektivtrafik för asylsökande

Interpellation angående gratis kollektivtrafik för asylsökanden.

I juni 2015 skrev jag en motion angående gratis kollektivtrafik för asylsökande människor inom den kommun man placerats i. Motionen ”ansågs besvarad” med rekommendation till X-trafik att tillsammans med Migrationsverket finna en lösning i motionens anda. Läs mer

Erkännande av folkmord måste följas av handling

Insänt

EU-parlamentet har nu satt ner foten och med bred majoritet slagit fast att det som sker i IS-kontrollerade områden är folkmord och ett brott mot mänskligheten. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord och det är oerhört viktigt ur många olika aspekter, inte minst ur offrens och alla de drabbades perspektiv. Kristdemokraten Lars Adaktussons initiativ till resolutionen och enträgna arbete att få den antagen gav till slut resultat. Läs mer

Bättre stöd i skolan med fler speciallärare

Insänt

Många barn halkar efter i skolan och allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många gånger beror det på att rätt stöd helt uteblivit eller att det satts in alldeles för sent. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar vilket kräver att det finns lärare med rätt kompetens. Läs mer

Upp till bevis, kulturministern!

Insänt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ger i Dagens Nyheter (18/12) sig själv betyg 7 på en 10-gradig skala för sitt arbete under 2015. Att ha ett gott självförtroende är naturligtvis inte fel men att blåsa upp sin egen betydelse är knappast klädsamt. Tyvärr kan vi inte ge henne högre betyg än 3. Läs mer

Hur många utländska läkare har fått praktikplats

Fråga

till Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg

För tre år sedan (121003) bifölls en motion om praktikplats/auskultationsplatser för läkare med utländsk examen. Auskultationsplatser och praktikplatser var redan då inget nytt – under minst 15 år hade detta varit krav från Socialstyrelsen för läkare med utomeuropeisk examen att komma vidare i sin karriär till svenskt examensbevis. Läs mer

Kultur till asylsökande

Motion

Europa upplever nu den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Att de flyktingar, som efter obegripliga fasor i sitt hemland och under flyktvägen till vårt land, skall få ett generöst och värdigt mottagande och inte minst känna sig välkomna är en uppfattning som vi kristdemokrater delar med de flesta övriga partier regionfullmäktige. Läs mer