Satsa mer på förlossningsvården

Svensk förlossningsvård lider av födslovånda. Kvinnor tvingas till långa bilresor på grund av stängda förlossningskliniker och överfulla BB-avdelningar. Barnmorskor flyr yrket. De som finns kvar slår knut på sig för att ge kvinnor hjälp och stöd och barn en bra start i livet. Det är helt oacceptabelt! Därför satsar Kristdemokraterna 2,5 miljarder kronor på förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen – i höstens budget. Vi vill förbättra för både den födande kvinnan och för förlossningspersonalen.Vår satsning innebär fler förlossningsplatser. Det skulle göra att vi kan ta emot 5 000 fler kvinnor per år. I glesbygd där det är långt till BB ska det finnas möjlighet att bo på patienthotell innan förlossningen, både för kvinnan och hennes partner. Blivande mammor ska inte tvingas föda i bilen.

Vi vill också införa ett nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård. Idag drabbas många kvinnor av förlossningsskador som påverkar dem livet ut. Genom att höja kompetensen och införa nationella riktlinjer kan vi minimera dessa skador och skapa en mer jämlik vård.

Förbättra arbetssituationen för barnmorskor och undersköterskor. De behöver bli fler, varje dag ska inte vara en sprintmarsch på jobbet. Det orkar ingen.

Mira Glad, Kristdemokraterna i Söderhamn
Jennie Forsblom, Kristdemokraterna i Ovanåker
Magdalena Fagerhov, Kristdemokraterna i Nordanstig