Våra riksdags- och landstingskandidater

Val till Sveriges riksdag

Lili_029 - Kopia (2)
Lili André, Gävle
Första namn till riksdagen

Jennie Forsblom
Jennie Forsblom, Edsbyn
Andra namn till riksdagen

Anders Bergsten
Anders Bergsten, Bollnäs
Tredje namn till riksdagen

Maria Karström
Maria Karström, Gnarp
Fjärde namn till riksdagen

Ingemar Kalén
Ingemar Kalén, Hofors
Femte namn till riksdagen

Emelie Persson
Emelie Persson, Söderhamn
Sjätte namn till riksdagenVal till Landstinget/Region Gävleborg
Valkrets Gästrikland

Ingemar Kalén
Ingemar Kalén
Första namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland

Lili_029 - Kopia (2)
Lili André, Gävle
Andra namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland

Rosalie Carlén
Rosalie Carlén, Gävle
Tredje namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland

Piakerstin Silverdal
Piakerstin Silverdal, Gävle
Fjärde namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland

Leif Jönsson
Leif Jönsson, Storvik
Femte namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland

 

Bild saknas
Katrine Loo, Gävle
Sjätte namn i valet till regionfullmäktige
Gästrikland


Val till Landstinget/Region Gävleborg
Valkrets Hälsingland

Bertil Eriksson
Bertil Eriksson, Edsbyn
Förstanamn i valet till regionfullmäktige
Hälsingland

Eva-Mai Mineur
Eva-Mai Mineur, Söderhamn
Andranamn i valet till regionfullmäktige
Hälsingland

Gunnar Canslätt
Gunnar Canslätt, Hudiksvall
Tredje namn i valet till regionfullmäktige
Hälsingland

Jennie Forsblom
Jennie Forsblom
Fjärde namn i valet till regionfullmäktige

Anders Bergsten
Anders Bergsten
Femte namn i valet till regionfullmäktige

Margareta Sidenvall
Margareta Sidenvall
Sjätte namn i valet till regionfullmäktige