Du ska kunna lita på Sverige

Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018!

Valet den 9:e september är ett värderingsval. Ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt samhälle och om vilka prioriteringar som är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst.

Rösta på Kristdemokraterna!

Kryssa AVSTÅ i badhusfrågan

Kristdemokraterna vill att man som kommuninvånare visar sin ståndpunkt i badhusfrågan och deltar i folkomröstningen. Vi är inte belåtna med något av alternativen i dagsläget och förespråkar att man kryssar ”avstår”.

– Det gäller att vi är smarta och använder våra skattepengar på rätt sätt, och på ett sätt som får mest nytta för flest personer. Framförallt för våra barn!, säger Lennart Kastberg.

– När vi pratar med väljare har vi förstått att många är osäkra på vad de olika alternativen innebär. Det är viktigt att det blir rätt. Att avstå innebär tex att man inte är nöjd med något av alternativen och att frågan går tillbaka till politiken. För att omröstningen ska tas med i beräkning krävs det att valdeltagandet är minst 50 %, säger Pia Skogsberg.

– Kristdemokraterna är på framfart i vårt avlånga land och vi hoppas vara det även i Gislaveds kommun. Idag har Kristdemokraterna två mandat i kommunfullmäktige och driver aktivt frågor i samtliga nämnder. Målet är dock att vi ska bli fler som kan påverka och göra Gislaveds kommun till bästa platsen att växa upp i, vara verksam i och åldras i, fortsätter Pia Skogsberg.

Vi vill göra din vardag enklare att leva och skapa delaktighet!

I Gislaveds kommun har kristdemokraterna 2 mandat i kommunfullmäktige och är med och driver frågor i samtliga nämnder.

Vårt mål är att vi ska bli fler som kan på- verka och göra Gislaveds kommun till bästa platsen att växa upp i, vara verksam i och åldras i.

Vi vill skapa större delaktighet dels genom att ha ett aktivt ungdomsråd och pensionärsråd, som får vara med och påverka.

Läs hela vårt valmanifest
Gislaved KD Valmanifest