Hur mycket jobbar sjuksköterskorna extra i sommar?

Interpellation

Landstingsrådet Lena Segerberg (S) och Yvonne Hagberg (S)

Hur mycket jobbar sjuksköterskorna extra i sommar?

Ett av vårdens stora bekymmer är bemanningsfrågan. På somrarna blir personalbristen särskilt påtaglig, när ordinarie stab ska ha semester. Även om arbetsgivaren medger att en arbetsplats anställer ett antal hyrsjuksköterskor, så är det på många avdelningar och mottagningar som inte schemat går ihop fullt ut. Det kan finnas ett antal tomma rader och arbetspass som inte lösts med vikarier. Många medarbetare känner stor lojalitet med kollegor och patienter och tar då på sig extra arbetspass, trots att de redan arbetar heltid.

Arbetssituationen är alltså rejält pressad redan när man går in i semesterperioderna. Om någon blir sjuk finns inga marginaler. Ofta är den enda lösningen att någon på arbetsplatsen går in och tar på sig ytterligare ett extrapass, ibland till och med samma dag som man jobbar sitt ordinarie arbetspass. Det kallas att man jobbar dubbelpass. Det kan innebära att man jobbar från kl 7.00 till 22.00 eller att man går på ett nattpass samma dag som man redan gjort ett fullt arbetspass.

Enligt beforskad erfarenhet sliter det särskilt hårt på personalen, när man inte får möjlighet till återhämtning efter krävande arbetsperioder. Det finns ju sällan möjlighet till kompledighet i anslutning till sådana extrapass. Det går det inte heller att utesluta att patientsäkerhetsriskerna ökar om personalen aldrig får chans att vila ut. När jag i sommar hospiterade på sjukhusen mötte jag medarbetare som redan när halva året gått var uppe i nästan 200 övertidstimmar.

Förra året ställde jag en interpellation, med ett antal frågor kring detta. Min ingång var att det måste vara en viktig värdemätare för landstinget som arbetsgivare att följa hur många sådana extrapass och dubbelpass medarbetarna tar på sig. Problemet visade sig vara att det inte fanns någon inrapportering av den typen av ”frivilligt”, pliktskyldigt extraarbete, utan endast då det sker genom beordring.

Vid fullmäktigedebatten kring min interpellation i september förra året uppfattade jag det som att ni insåg problematiken och att man i personalutskottet skulle undersöka möjligheten att följa upp antalet extrapass och dubbelpass.

  • Finns det numera något sätt att följa upp hur många dubbelpass eller extrapass på ledig dag som utförs?
  • Hur stort är ”övertidsberget” efter sommaren?
  • Hur många medarbetare har arbetat mer än 100 timmar övertid hittills i år?

Kalmar län den 17 augusti 2018

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna