Kan Eken bli flerbostadshus?

Fråga till Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande

Eken som flerbostadshus?

Bostadsbristen är stor i Vimmerby. Det märks exempelvis på att villapriserna ligger högre här än i flera av grannkommunerna och att fler pendlar in till kommunen än ut från den. Man kan därför förmoda att det finns utrymme för rätt många fler bostäder, innan behovet är mättat. En ökad inflyttning skulle ha flera positiva effekter, både på skatteunderlag och statsbidrag, men inte minst för kompetensförsörjningen till såväl offentlig som privat sektor.

Ett arbete pågår att ta fram fler områden för villabebyggelse och även för flerbostadshus. Det område som planeras i centrala Vimmerby blev snabbt fulltecknat. Andra förslag behöver tas fram. Det har i diskussionen framkommit att kommunen gärna vill att andra ska bygga, med tanke på den redan stora kommunala låneskulden.

Ägaren till Eken gick för en tid sedan ut i media och önskade dialog med kommunen angående vilka behov kommunen ser, som fastigheten skulle kunna användas till.

Min fråga är därför:

– Skulle du kunna tänka dig att signalera behov av flerbostadshus till ägaren till Eken, för eventuell ombyggnation?

Vimmerby den 12 december 2017

Gudrun Brunegård (KD)