Kompetens, kvalitet och patientsäkerhet före koncentration av vården

Efter Dokument inifråns båda program om ”Den stora sjukhusstriden” har diskussionens vågor gått höga. Den grävande journalisten Erik Sandberg är värd en eloge för avslöjandet av vilket bristfälligt och rent missvisande underlag som låg till grund för den statliga utredningen, med rubriken ”Träning ger färdighet”, om koncentration av den högspecialiserade vården. Utan att spekulera om utredarens motiv, kan vi konstatera att hela sjukvårdssverige har blivit vilselett. Vi har helt enkelt blivit lurade, för att tala ren svenska.

Inte för att förringa att övning verkligen ger färdighet – ortopedkliniken i Oskarshamn är ett gott exempel på att skickliga operatörer som får möjlighet att koncentrera sig på några specifika ingrepp får möjlighet att finslipa sin teknik till nationell toppklass.

Men utredningen tycks mer ha utgått från antal operationer av vissa cancerdiagnoser, utan att ta med övriga ingrepp i samma organområde, och för att bevisa sin tes verkar utredaren ha blandat in statistik för ovidkommande diagnoser.

För oss kristdemokrater finns några grundläggande målsättningar: Länets invånare ska kunna känna sig trygga med att de får jämlik, likvärdig vård, av läkare med god kompetens, med bästa möjliga kvalitet och med hög patientsäkerhet, oavsett var i länet man bor.

Västerviks sjukhus, som ju var i fokus i programmen, är i ordets mest bokstavliga bemärkelse livsviktigt för befolkningen i mellersta och norra länsdelen. Men frågan är lika aktuell för Länssjukhuset i Kalmars vidkommande, som ju också har ”blivit av” med ett antal operationer i samband med den nationella nivåstruktureringen och den arbetsfördelning som genomförts inom länet.

Ända sedan diskussionerna i Sydöstra Sjukvårdsregionens regionala cancercentrum inleddes, angående den så kallade nivåstruktureringen, har vi varnat för risken att utarma kompetensen så till den grad att beredskapen att exempelvis klara av svåra trauman som trafikolyckor blir lidande. Vi har därför drivit på för att i de fall en koncentration av vissa ingrepp bedöms vara nödvändig måste sjukhuset kompenseras med andra operationer, så att kirurgernas kompetens upprätthålls.

Med insikterna från Dokument inifrån i bakhuvudet är det nu dags att trampa på bromsen i diskussionerna kring eventuellt fortsatt koncentration av vårdprocesser. I det fortsatta arbetet måste en värdering göra av var den bästa kompetensen finns och hur man kan försäkra sig om att kompetens, kvalitet och patientsäkerhet upprätthålls för länets invånare.

Gudrun Brunegård, Oppositionslandstingsråd (KD)

Arne Sjöberg, Landstingsledamot (KD)

Eric Dicksson, Landstingspolitiker (KD)

Maud Ärlebrant, Landstingspolitiker (KD)