Satsa på personal och ambulanshelikopter för jämlik vård!

Vårdköerna i Kalmar län har vuxit och i vissa fall femdubblats under mandatperioden. Patienternas väntan på vård har blivit längre, med risk att sjukdomen förvärras. Sexton av tjugoett landsting och regioner lyckas bättre med att ge patienter tid för läkarbesök i primärvården inom sju dagar. I vårt län är det störst risk i hela landet att dö efter stroke och näst störst risk att dö efter hjärtinfarkt.

Landstinget i Kalmar län kan tack vare medarbetarnas enastående arbete i många avseenden uppvisa goda resultat. Ovanstående exempel visar dock att vi har stora utmaningar kvar.

När jag besöker olika verksamheter i vården möter jag kompetenta och högt kvalificerade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkesgrupper. Alla tänjer sig till sitt yttersta för att inte patienter och kollegor ska komma i kläm, med sin egen hälsa som insats.

Personalen är vårdens viktigaste resurs, men allt för många läkare och sjuksköterskor har valt att gå till andra arbetsgivare. Det måste bli mer attraktivt att jobba i landstinget så vi kan bemanna hälsocentraler och vårdavdelningar. Där finns en nyckel till att kunna ge länets invånare rätt vård i tid.

Vi kristdemokrater vill börja i rätt ände. Grunden för hälso- och sjukvården ska vara den nära vården, primärvården. Avsevärt större resurser behöver läggas där för att ge rätt förutsättningar.

Vi vill utöka antalet distriktsläkartjänster så att varje läkare får 1000 patienter var istället för 1650 som är målet idag. Det ger tid för läkarbesök samma dag, så inte patienten behöver åka till akuten i onödan. Då kan sjuka barn och gamla sköra patienter få hembesök och vårdas i hemmet istället för att åka fram och tillbaka till sjukhuset. Det minskar i sin tur trycket på sjukhusen.

Vi var tidigt ute med ett program för att vända vårdkrisen. De pengar som idag går till bemanningsbolag borde istället läggas på den egna personalen – distriktsläkare, sjuksköterskor med flera. De behöver få högre lön men också bättre arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar. De som jobbar skift behöver få mer tid för återhämtning, för att inte riskera att brännas ut.

Vi behöver också se över hur vi tar hand om dem som drabbas av allvarlig akut sjukdom eller olycksfall. Vägambulans i all ära, men det finns ett tydligt samband mellan de långa avstånden i Kalmar län och de höga dödstalen efter stroke och hjärtinfarkt. Viktiga organ i kroppen tar skada när man inte hinner fram i tid för att ge patienten den mest effektiva behandlingen.

Det skulle avhjälpas med en ambulanshelikopter. Det har vi kämpat för sedan 2010. En nationell utredning hade då visat att kostnaden tas igen genom att fler överlever, bestående skador blir mindre och personen kommer snabbare tillbaka i arbete när läkarbemannad ambulanshelikopter snabbt är på plats, diagnos ställs och behandling kan inledas direkt.

Det ska inte bero på adress vilken vård du får! Därför prioriterar vi ambulanshelikopter och ökad statlig styrning för jämlik vård.

Gudrun Brunegård (KD), Oppositionslandstingsråd