Utbilda fler medicinska sekreterare!


Gudrun Brunegård, Arne Sjöberg och Jimmy Loord vill att landstinget ska utbilda fler medicinska sekreterare, för att avlasta läkare och sjuksköterskor administrativa uppgifter, så att de istället kan ägna sig åt mötet med patienten.

Pressmeddelande
Kalmar den 8 maj 2018

– Det råder stor brist på kompetent personal inom en rad områden inom hälso- och sjukvården. Det är då viktigt att avlasta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor administrativa uppgifter, så att deras specifika kompetenser används på bästa sätt i mötet med patienten. De medicinska sekreterarna har där en nyckelroll.

Det säger oppositionsrådet Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, med anledning av att Kristdemokraterna lägger en motion om att kunna utbilda medicinska sekreterare på någon eller några fler av landstingets folkhögskolor.

Medelåldern är relativt hög bland landstingets medicinska sekreterare. Inom en femårsperiod kommer 150 av de 426 medicinska sekreterarna fylla 65 år, dvs en dryg tredjedel av kåren.

– Jag brukar jämföra de medicinska sekreterarna med blodomloppets lilla kretslopp, som syresätter hjärtat och rensar från koloxidpartiklar. Det arbete de gör är tidsbesparande för hela organisationen. Läkare och sjuksköterskor har otrolig nytta av det administrativa stödet. Deras uppgift kommer bli än större med den IT-utveckling som pågår. Utöver de uppgifter de redan gör skulle de kunna avlasta första linjens chefer med administrativt stöd i Heroma och administration kring sjukskrivningar och rehabärenden bland personalen. Vi skulle behöva fler medicinska sekreterare för att ytterligare avlasta administrativa uppgifter och effektivisera vårdflödet, säger Arne Sjöberg, som utöver sitt uppdrag som landstingsledamot till vardags arbetar som läkare och verksamhetschef på länssjukhuset.

– Vi känner stor frustration över landstingets problem att bemanna hälso- och sjukvården. Det inger oro att så stor andel av de medicinska sekreterarna närmar sig pension, utan att det finns något naturligt tillflöde. Den YH-utbildning som tidigare fanns i Nybro förlorade statsbidraget härom året och lades ned. Därför är det angeläget att vi i landstinget tar tag i saken på egen hand, säger Jimmy Loord, landstingsledamot och Kristdemokraternas representant i personaldelegationen.

– Att avlasta den hälso- och sjukvårdsutbildade personalen administrativa uppgifter är helt rätt väg att gå. Sedan mycket lång tid finns en utmärkt utbildning i medicinsk administration vid Vimmerby folkhögskola. De medicinska sekreterare som utbildas där får snabbt jobb i hela norra och mellersta länsdelen. Därför vore det naturligt att starta liknande utbildning i södra länsdelen, förslagsvis på Högalids folkhögskola, avslutar Gudrun Brunegård.