Vad händer med primärvården om S avskaffar vårdvalet?

Anders Henriksson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Landstinget i Kalmar län

Kalmar län den 16 augusti 2018

Hur kommer primärvården i Kalmar län påverkas om Socialdemokraterna river upp vårdvalet?

På tisdagen kallade Socialdemokraterna till en pressträff med tre av sittande regerings tyngsta ministrar, finansminister Magdalena Andersson, socialminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi.

Socialminister Annika Strandhäll tillkännagav då att man vill ta bort den lagstiftning som ger privata vårdcentraler rätt att etablera sig på lika villkor som offentligt drivna. Idag har ju en privat utförare rätt att öppna en mottagning var som helst. Det kan innebära att en del patienter väljer att lista sig där istället för hos landstingets mottagning på orten. Enligt Konkurrensverket innebär konkurrens på en ort att patienterna är mer nöjda, både på den privata och på den landstingsdrivna mottagningen. Ett skäl som brukar anges är att vid en konkurrenssituation tvingas alla parter förbättra sin kvalitet gentemot kunden/patienten, exempelvis i form av service, tillgänglighet, bemötande och naturligtvis medicinsk kvalitet.

”Vi vill ändra så att lagen innebär verklig valfrihet och inte påtvingad privatisering”, var socialministerns ord vid presskonferensen.

Jag tolkar ministerns utgångspunkt som ett rent systemperspektiv. Den valfrihet hon talar om är landstingets, som huvudman, inte patientens, som valt att lista sig på den privat drivna vårdcentralen. Inte heller den läkares, sjuksköterskas, undersköterskas, psykologs, medicinska sekreterares eller fysioterapeuts som valt att arbeta hos en privat arbetsgivare.

Du är Socialdemokraternas främste representant för hälso- och sjukvårdshuvudmännen, genom din roll som 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting. Du är också, som landstingsstyrelsens ordförande, tillika partidistriktets ordförande, den främste representanten för ditt parti här i länet.

Jag undrar därför om du ställer dig bakom socialminister Annika Strandhälls förslag om att riva upp lagen om vårdval i primärvården?

Hur tänker du i så fall lösa rätten till fast läkarkontakt för de patienter som idag är listade hos Astrakanen i Nybro och Emmaboda, med filialer i Vissefjärda och Alsterbro, Läkarhuset Kronan och Slottsfjärdens läkarmottagning i Kalmar, Cityläkarna i Kalmar och i Oskarshamn, de båda privata läkarmottagningarna i Virserum och Riddarhusläkarna i Västervik, med tanke på läkarbristen på många av de landstingsdrivna hälsocentralerna?

Svar emotses snarast!

Vänligen,

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd