Värdefulla intryck ”i vårdpersonalens skor”

Att som politiker avsätta tid för att följa medarbetarna en vanlig dag i verksamheten är väldigt uppskattat. Erfarenheterna dessa inblickar i vården ger, väger tyngre än några lediga dagar, i år en vecka.  Jag vill uppmana fler att göra det!

Även om sommaren är så väl planerad som möjligt och man på många ställen fått ta in hyrsjuksköterskor, så finns det schemarader som inte gått att fylla. Det innebär att personal redan från början av sommarplaneringen fått ta på sig extrapass, även de som redan jobbar heltid. Om någon blir sjuk finns inga marginaler, utan man får lösa det, inte sällan genom att någon får gå dubbelpass, dvs två arbetspass samma dygn.

Redan att jobba heltid med treskift är mycket slitsamt, då det saknas tid för återhämtning efter nattpass. Man vänder på dygnet på sin ”lediga” dag. Det behövs nedsatt veckoarbetstid för att ge rimliga förutsättningar. Sommaren lägger sten på börda. Många får då jobba mer än heltid. Övertidstimmar max 200 ligger redan farligt nära för en del. Innebär att det sedan är ännu färre att fördela övertidstimmarna på. Man försöker överleva sommaren.

På flera håll finns nu transportörer, som avlastar vårdpersonalen. Det finns behov av fler liknande tjänster, hela året.

Vissa lokaler är outhärdligt varma. Det finns regler för inomhusklimatet. Min motion från 2014, om övergripande plan för inomhusklimatet, bifölls av landstingsfullmäktige. Vad har hänt? Dags att följa upp!

På Medicin avd 17, Kalmar, har man inte återhämtat sig efter panikstängningarna av vårdplatser 2016. När personalen kom tillbaka efter semestern möttes de av beskedet att platserna inte skulle öppnas. De fick andra arbetsuppgifter de inte var förberedda för. Många sade upp sig. Mycket kompetens försvann, som man ännu inte återuppbyggt. Fortfarande finns flera vakanta tjänster. Man har tvingats hålla ännu fler platser stängda än vad det ursprungliga beslutet gällde.

Primärvårdens pressade arbetssituation och 1177:s långa svarstider leder till att fler än nödvändigt vänder sig till akuten. Många turister vänder sig direkt till akuten. Det behöver bli tydligare, så att turister ska kunna söka till närmaste hälsocentral.

Även primärvården jobbar med halv styrka. Planerade kontroller styrs undan till hösten, i första hand prioriteras det löpande.