KD: Nu får alla barn rätt till fotbollsträning

Nu får alla barn rätt till fotbollsträning

Det är roligt att följa den välspelade fotbollen i VM. Många barn får nya förebilder att se upp till och nya dribblingar att öva på. Men alla barn kan inte göra det med en tränares hjälp i en fotbollsklubb. Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Idrottsklubben kostar ofta mer pengar än familjen har råd med. Läs mer

Vad vill KD göra för företagen i Håbo?

  1. Hur kommer Ditt parti att stödja företagen i Håbo kommun?

  • Genom att fortsatt ha ett starkt och fungerande marknadsbolag som kan ge bra service, och genom att dialogen med planavdelningen fungerar så att snabba svar kan ges och helst att lokaler eller mark finns färdigt att tas i bruk.
  • Att möjlighet till att den kommunala upphandlingsprocessen blir mer uppdelad och möjlig för lokala företagare att delta i.
  • Genom fortsatt god dialog, eller förbättrad.
  • Utveckla ett lokalt företagsråd

Läs mer

KD: Öppna finskt äldreboende i Håbo

Håbo kommun är sedan en tid ett finskspråkigt förvaltningsområde där medborgare har rätt till en finskspråkig service i kontakt med kommunen. Håbo har ett växande antal personer över 65 år, varav flera är i behov av boende med olika servicenivåer. Fler kommer att drabbas av olika former av demens eller stroke och kommer att behöva ett äldreboende med en högre servicegrad och vård.
Läs mer

God Jul!

God jul vänner i Håbo lokalavdelning! Detta är vår nya hemsida där vi kan lägga in vårt lokala valprogram. Se vad som händer på riksnivå m m. Välkommen med förslag på utformning och till sist vill jag önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Fred Rydberg ordförande.