• Högintressant kväll om Habo utveckling

    Det var intressant kväll när vi fick lyssna  till Bengt Johansson Bränninge utveckling om vägen från bonde till aktiv entreprenör. Bengt berättade om områden som har byggds under de senare åren som Solhöjden, Söderkulla, Bränninge by, Bränninge ängar och Bränninge ängar öster. Nu är det full fart på Lilla Bränninge som Kristdemokraterna i början på 2000 var med och möjliggjorde med inköp av Lilla Bränninge till kommunen. Tack vare det köpet så är det nu möjligt att hela området kan bebyggas. Det nya området på Lilla Bränninge kan bli över tvåhundra bostäder med en fantastisk utsikt.
    Bengt berättade om Kärnekulla gård och planerna för det området. Samråd om detaljplan kommer att ske under 2017 kanske byggstart kan bli under 2018.
    Det är en otrolig utveckling av Habo kommun där den kommunala servicen måste utvecklas i takt med byggnationen av bostäder.