KD vill ha hög kvalité inom förskola/skola och äldreomsorg

Tänker vi fel när vi skapar förutsättningar för vård, skola och omsorg?
DET TYCKER INTE VI!

Habo kommun kommer att höja skatten. Vi stod inför två val ñ att göra drastiska neddragningar som skulle drabba det vi som Kristdemokrater värnar om mest
barnen, de äldre och de med särskilda behov.

Vi kommer alla att märka av detta beslut när vi får vårt lönebesked. Men sätter vi det i relation till vad det skulle innebära för de som verkligen är i behov av de insatser och den kommunala service vi i Habo är stolta över får beslutet en annan dimension.

Kristdemokrater i Habo värnar om barnen, att skola och barnomsorg har de resurser som krävs för att skapa trygghet och goda förutsättningar. Kristdemokraterna i Habo värnar om de äldre, att den äldreomsorg vi erbjuder skall hålla hög kvalitet och att de äldre skall känna värdighet och trygghet i sin situation.

Kristdemokraterna i Habo värnar om de med särskilda behov, att få möjlighet till en värdig vardag utan särskiljning. Givetvis löser inte skattehöjningen alla problem. Vi måste hushålla med de medel vi har.
Men nämnder, förvaltningar och framför allt våra verksamheter får utrymme att leva upp till de förväntningar vi Habobor ställer ñ det skapar trygghet för ”brukare” och medarbetare.

HÅLLER DU MED OSS – VI TROR DET. VI ÄLSKAR HABO OCH VILL GÖRA DET ÄNNU BÄTTRE

KD vitsippspris till Gun i Habo

IMG_0932

 

Emil Qvarsnström ordförande Gun Andersson processledare,
Andreas Carlson riksdagsledamot överlämnar vitsippspriset

Kristdemokraterna i Habo delade under måndagen ut Vitsippspriset till Gun Andersson,
processledare på Bruk för alla i Habo. Det var en rejäl överraskning när Andreas Carlson, (KD) riksdagsledamot överlämnar årets vitsippspris med motivering ” med stor entusiasm uthållighet och stark vilja utveckla Bruk för alla.” Förutom ett handmålat glasfat överlämnade ordförande Emil Qvarnström diplom till Gun Andersson. Åke Lundgren vice ordförande påpekade att om Gun inte varit en pådrivande person och så uthållig så är det inte säkert att Bruk för alla hade funnits i dag. Verksamheten som sysselsätter 160 personer i både Falköping och Habo är en ideell förening. Verksamheten utför monteringsarbeten för belysningsföretag, trädgårdsarbete och stöttar ett barnhem i Lettland. En stor verksamhet är försäljning i butiken av inlämnade saker som i många fall fått en genomgång av personerna som är sysselsatta inom Bruk för alla. Andreas Carlson som är ledamot i arbetsmarknadsutskottet framhöll att denna karaktär på verksamhet som Bruk för alla, är oerhört viktig för samhället och betyder mycket för personerna som får arbeta här. Gun berättar att detta arbete som görs är att utföra något som någon annan har behov av. Gun säger till slut, detta är helt otroligt, jag tror inte det är sant att jag får vara med om en sådan dag med detta bevis på uppskattning, helt underbart.