Socialnämnden

Hans Jarstig ordf.
Rickard Lantz ord.
Lennart Blåberg, ers