Styrelsen 2018


Ordförande Ragnwald Ahlnér
vice ordförande Hans Jarstig
Kassör Sten Unnerud
Sekreterare Åke Lundgren
Harald Jonsson
Marie Lindholm
Leif Bloom