Styrelsen 2018


Ordförande Ragnwald Ahlnér

Partiavdelningsstyrelse

Ragnwald Ahlnér
Partiavdelningsordförande

Hans Jarstig
1:e vice partiavdelningsordförande

Åke Lundgren
Partiavdelningsstyrelseledamot

Sten Unnerud
Partiavdelningsstyrelseledamot

Leif Bloom
Partiavdelningsstyrelseledamot

Marie Lindholm
Partiavdelningsstyrelseledamot

Jon Harald Jonsson
Partiavdelningsstyrelseledamot

__________________________________________