• Vår politik

  Habo – en kommun för alla generationer

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Både föräldrar och barn behöver tid med varandra.

  Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar.För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast.
  Kristdemokraterna vill ha små barngrupper i förskolan och på sikt införa ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet.

  • Minska barngruppernas storlek i förskola och fritids
  • Familjecentralen invigd  2015