• Nu går sd i Habo över

  Habo kommun är och har alltid varit en kommun där dialog och samförstånd varit rådande. Det är detta som i folkmun kallats ”Haboandan”. Kommunens företag och företagare är kända för att på ett framgångsrikt sätt placera Habo kommun på kartan. I Habo kommun finns många kända varumärken som bidragit till att även Habo kommun blivit ett välrenommerat och aktat varumärke. Genom åren har också det politiska klimatet präglats av respekt och samförstånd, detta för att möjliggöra den framgång vår kommun haft under åren och som vi fortfarande har. Fördenskull har det alltid funnits olika politiska åsikter och olika vägar att nå de utsatta målen.
  Denna framgångsrika strategi har för Habo kommun medfört att vi blivit en attraktiv kommun för våra företag, det har varit enkelt för kommunen som arbetsgivare att rekrytera duktiga och kompetenta medarbetare och chefer. Habo kommun har blivit en av länets mest attraktiva kommuner att bosätta sig i runt Jönköping. Detta har möjliggjorts tack vare framsynta entreprenörer en fungerande kommunal organisation och en politisk samsyn.
  Det vi nu upplever i Habo, är att ett parti med sina företrädare gömmer sig bakom den situation Habo kommun liksom hela Sverige och Europa upplever för att skapa oreda. I insändare hängs kommunens chefer och medarbetare på ett osmakligt sätt ut. Man har mer som regel än undantag att överklagat demokratiska beslut. Läser man de reglementen som fullmäktige i Habo antagit genom demokratisk process samt kommunallagen, ser man vad som fullmäktige har och kan delegera till våra olika nämnder och tjänstemän. Men för sverigedemokraterna finns bara en agenda – söndra och skapa oreda. Givetvis får detta till följd att dessa företrädare hamnar i kylan.
  Majoriteten i Habo vill ha en konstruktiv dialog med oppositionen. Det har vi med övriga partier eftersom vi respekterar varandra och känner till den politiska processen. Givetvis finns det frågor där tidigare och nuvarande majoritet och opposition inte kommit överens, men fattade beslut har oftast respekterats.
  För den sittande majoriteten i Habo finns bara ett fokus. Habo ska blomstra, företag ska känna ett stöd från politiken, medarbetare ska vara stolta över att arbeta i Habo kommun, våra invånare gamla som unga ska känna sig sedda och trygga i vårt samhälle, vi ska ha en bra skola och omsorg. Där vi som majoritet ser utmaningar och där förändringar måste till, vill vi och ska vi skapa förutsättningar för våra tjänstemän och medarbetare att utföra sitt arbete. Samtidigt är vi lyhörda när vi från tjänstemannanivå blir upplysta om områden Habo kommun kan utvecklas eller där åtgärder måste vidtas i olika verksamheter för att säkra kommunens service till Haboborna.
  Habo kommun och dess invånare, företagare, föreningar förtjänar det bästa. Att ett enskilt parti och dess företrädare besudlar det förtroendekapital vi som kommun har genom att svartmåla och pådyvla allmänheten en destruktiv verklighetsbild är beklämmande. Detta skadar vår kommun och omvärldens syn på Habo. Vi vet att den stora allmänheten står bakom oss i denna åsikt.
  Hans Jarstig (kd)